Hvordan ser Danmarks nuværende regering ud? – Aktuel ministerliste

Her vil du løbende kunne se hvordan Danmarks nuværende aktuelle regering ser ud. Øverst ses en ministerliste for regeringen som viser dens sammensætning. Samtidig vil der være links til en uddybning af regeringens sammensætning og til en beskrivelse af de enkelte ministre.

Lars Løkke Rasmussens 2. regering – den rene venstre-regering. Dannet 28. juni 2015:
Se en uddybning af hvordan Lars Løkke Rasmussens 2. regering – den rene Venstre-regering ser ud / sammensætning

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V)
Finansminister: Claus Hjort Frederiksen (V)
Udenrigsminister: Kristian Jensen (V)
Justitsminister: Søren Pind (V)
Kulturminister og kirkeminister: Bertel Haarder (V)
Transport- og bygningsminister: Hans Christian Schmidt (V)
Miljø- og fødevareminister: Eva Kjer Hansen (V)
Erhvervs- og vækstminister: Troels Lund Poulsen (V)
Udlændinge-, integrations- og boligminister: Inger Støjberg (V)
Social- og indenrigsminister: Karen Ellemann (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt (V)
Minister for børn, undervisning og ligestilling: Ellen Trane Nørby (V)
Sundheds- og ældreminister: Sophie Løhde (V)
Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)
Uddannelses- og forskningsminister: Esben Lunde Larsen (V)
Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde: Peter Christensen (V)
Beskæftigelsesminister: Jørn Neergaard Larsen (V)

(V) betyder, at ministeren er medlem af Venstre

Pæsentattin af den nuværende regering og den ministerliste

Regeringens præsentation af ministerholdet på Amalienborg Slotsplads. Her ses den nye nuværende regering.