Her vil du løbende kunne se hvordan Danmarks nuværende aktuelle regering ser ud. Øverst ses en ministerliste for regeringen som viser dens sammensætning. Samtidig vil der være links til en uddybning af regeringens sammensætning og til en beskrivelse af de enkelte ministre.

Den nuværende regering: Lars Løkke Rasmussen III, dannet 28. november 2016, VLAK-regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)
Finansminister Kristian Jensen (V)
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V)
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann (V)
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V)
Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Børne- og socialminister Mai Mercado (K)
Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Kulturminister og kirkeminister Mette Bock (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)
Ældreminister Thyra Frank (LA)

Lars Løkke Rasmussen II – den rene venstre-regering. Fra 28. juni 2015 til 28. november 2016:

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V)
Finansminister: Claus Hjort Frederiksen (V)
Udenrigsminister: Kristian Jensen (V)
Justitsminister: Søren Pind (V)
Kulturminister og kirkeminister: Bertel Haarder (V)
Transport- og bygningsminister: Hans Christian Schmidt (V)
Miljø- og fødevareminister: Eva Kjer Hansen (V)
Erhvervs- og vækstminister: Troels Lund Poulsen (V)
Udlændinge-, integrations- og boligminister: Inger Støjberg (V)
Social- og indenrigsminister: Karen Ellemann (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt (V)
Minister for børn, undervisning og ligestilling: Ellen Trane Nørby (V)
Sundheds- og ældreminister: Sophie Løhde (V)
Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)
Uddannelses- og forskningsminister: Esben Lunde Larsen (V)
Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde: Peter Christensen (V)
Beskæftigelsesminister: Jørn Neergaard Larsen (V)

Pæsentattin af den nuværende regering og den ministerliste
Regeringens præsentation af ministerholdet på Amalienborg Slotsplads. Her ses den nye nuværende regering.