Nedenfor valgresultat for de danske valg som folketingsvalg, kommunalvalg ep-valg og folkeafstemninger.

KMD-valg
kmdvalg.dk/Main/Home/KV – Kommunal- og regionsvalg den 21. november 2017
kmdvalg.dk/main – Folketingsvalget den 18. juni 2015
kmdvalg.dk/Main/?valgart=EV – Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014
kmdvalg.dk/Main/?valgart=AV – Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014
kmdvalg.dk/kv/2013/Default.htm – Kommunalvalg d. 19. november 2013
kmdvalg.dk/rv/2013/Default.htm – Regionsrådsvalg d. 19. november 2013
kmdvalg.dk/fv/2011/ – Folketingsvalg 15. september 2011
kmdvalg.dk/arkiv.htm – arkiv over tidligere valg

Danmarks Statistik
dst.dk/da/Statistik/emner/valg/folketingsvalg.aspx – valgresultater fra folketingsvalg
dst.dk/da/Statistik/emner/valg/kommunalvalg.aspx – valgresultater fra kommunalvalg
dst.dk/da/Statistik/emner/valg/europa-parlamentsvalg.aspx – valgresultater fra Europa-parlamentsvalg
dst.dk/da/Statistik/emner/valg/folkeafstemninger.aspx – valgresultater fra folkeafstemninger