Som et alternativ til at møde op på dit valgsted på valgdagen, så kan du vælge at brevstemme. Du kan brevstemme såvel til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg, europaparlamentsvalg (EP-valg) og folkeafstemninger.

Læs mere om de præcise regler på borger.dk

Nogle af spørgsmålene der bliver besvaret på hjemmesiden er:

Hvem kan brevstemme?

Alle vælgere kan vælge at brevstemme i stedet for at møde op på valgdagen.

Hvornår kan man brevstemme?

Til folketingsvalg kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen, også på en lørdag. Danske søfolk i internationalt farvand kan stemme fra 3 måneder før et valg. Færøske og gønlandske vælgere, der opholder sig her i landet, kan efter folketingsvalglovene for Færøerne og Grønland endvidere brevstemme her i landet op til 3 måneder før valget.

Til folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg kan du brevstemme fra 6 uger før valget/folkeafstemningen og op til den tredjesidste hverdag før valget/folkeafstemningen, også på en lørdag.

Til kommunale og regionale valg kan du brevstemme i Danmark fra tirsdagen 3 uger før valgdagen, dog senest fredagen før valgdagen. På de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentrene, kan brevstemmeafgivning dog finde sted fra tirsdagen 6 uger før valgdagen.

Hvor kan jeg brevstemme?

Her beskrives bl.a. hvor i Danmark og hvor i udlandet man kan brevstemme, samt at man kan brevstemme hjemmefra. Klik på linket ovenfor for at se nærmere.

Hvordan kan jeg brevstemme?

På ovenstående link kan du få nøje beskrevet hvordan afstemningen bed brevstemning finder sted.

Endelig kan man på linket ovenfor se hvordan man kan få hjælp til at brevstemme, samt hvordan færøske og grønlandske vælgere kan brevstemme.

Andre links til det at brevstemme

Samvirke har skrevet artiklen: Sådan kan du brevstemme

TvLorry har en artikel om valgsteder til brevstemning til kommunalvalget 2017